Over TOV

'Je verlangen is jezelf weerspiegelt zien in de ogen van de ander.'

Levinas

'Onder de steen van pijn ligt de sleutel van het verlangen.'

Kees Verduijn

'Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen in passende zorg voor de ander en tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf, groeit als mens en verwerft vrijheid.'

Nagy

'Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.'

Amos

‘De familie is een schatkist waarin jou ik besloten ligt’

Kader Abdolah

'Door het kind fundamenteel vertrouwen te geven, krijgt iedere ouder verdiensten terug, hetgeen ik versterkend werkt.'

Nagy

TOV biedt hulp aan mensen met religieuze, psychosociale, psychische of relationele problemen. TOV helpt inzicht te krijgen in deze problemen en er een weg in te vinden.

Tijdens de jaren die ik werkte in de wijkverpleging volgde ik opleidingen tot pastoraal en contextueel therapeut. Pastorale ervaring deed ik onder meer op in mijn kerkelijke gemeente en als hulpverlener onder de slachtoffers van mensenhandel. Als gezinscoach heb ik ruime ervaring in het werken met meervoudige gezinsproblemen. Mijn passie is mensen te zien ontwikkelen en groeien, zodat ze een betekenisvol leven kunnen leiden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.